Realizované stavby

PROJEKT:

Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje

INVESTOR:

Statutární město Ústí nad Labem

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Studie, dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele
01/ 2010 – 10/ 2010

FOTOGALERIE :