Realizované stavby

PROJEKT:

Stavební úpravy v objektu Modifikované polyestery

INVESTOR:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., dokumentace pro stavební řízení, zajištění stavebního povolení, realizační dokumentace
05/2007 – 08/2009

TECHNICKÝ POPIS:

Předmětem výše uvedené akce byl návrh stavebních úprav stávajícího objektu, jehož dispozice a charakter byly přímo podmíněny účelu chemické výroby modifikovaných polyesterů pro její navýšení na dvojnásobnou kapacitu. Jednalo se zejména o návrh protipožárních konstrukcí včetně stabilního hasícího zařízení, dále o úpravy elektrorozvodů, větrání a požárních únikových cest. Součástí dokumentace byl i návrh nového provozu „POLYCOLOUR“ včetně technologického zařízení. Další stavební úpravy vyplynuly z nově zpracovaného požárně bezpečnostního řešení, které zahrnuje navýšení výrobní kapacity a zároveň posuzuje stávající technologie podle současného kodexu požárních norem

FOTOGALERIE :