Realizované stavby

PROJEKT:

Obnova výrobny HCl

INVESTOR:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, technický dozor na stavbě
2006/ 2008

FOTOGALERIE :