Realizované stavby

PROJEKT:

Provozní budova a nákladní vrátnice

INVESTOR:

Lovochemie, a.s., Lovosice

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Studie, dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace, autorský dozor na stavbě, dokumentace skutečného provedení
02/2008 – 01/2009

TECHNICKÝ POPIS:

Předmětem projektové dokumentace byla novostavba provozní budovy a nákladní vrátnice. Součástí stavby bylo vybudování nového záchytného parkoviště pro kamiony, nová vjezdová komunikace včetně silničních vah, přístřešek na kola, zastřešení vjezdu (u silničních vah) a další zpevněné plochy. V objektu provozní budovy se v přízemí nachází nákladní vrátnice a zámečnické dílny, ve druhém nadzemním podlaží laboratoře a šatny. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží slouží jako kancelářské prostory. Nosná konstrukce objektu je tvořena ŽB prefabrikovaným sloupovým systémem s prefabrikovanými průvlaky. Firma zajišťovala dále i autorský dozor po celou dobu výstavby.

FOTOGALERIE :