Realizované stavby

PROJEKT:

Dostavba areálu Užín

INVESTOR:

KJB Komplex, s r.o.
AS 24 Česká republika, s r.o.

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Studie, Dokumentace pro územní a stavební řízení, Realizační dokumentace, Dokumentace skutečného provedení, Dokumentace pro výběr dodavatele, Technický dozor na stavbě
11/2005 – 05/2007

FOTOGALERIE :