Realizované stavby

PROJEKT:

Oprava objektů zasažených požárem

INVESTOR:

Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.

PROJEKČNÍ PRÁCE:

10/2007 – 01/2008

TECHNICKÝ POPIS:

Výchozím požadavkem na projektovou dokumentaci bylo zjištění rozsahu nutných oprav konstrukcí, které byly poškozeny popřípadě zničeny při požáru v závodě FAURECIA INTERIOR SYSTEMS dne 14.10.2007. V prostoru expediční plochy došlo k úplné devastaci konstrukce markýzy, světlíku, všech instalací (elektro, SHZ). Dále byl silně poškozen obvodový plášť výrobní haly, střešní konstrukce v přilehlém poli (vlastní vrstvy střešního pláště nikoliv nosná konstrukce) a střešní konstrukce expediční plochy (částečně včetně nosné). Dále byly zničeny světlíky pro odvod kouře a silně poškozena atika mezi nižší a vyšší částí výrobní haly. Na základě tohoto zjištění byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a realizační projektová dokumentace. Dále byla zajištěna částečná realizace poškozených a zničených konstrukcí (jednalo se o opravu střešního pláště včetně nutného statického zajištění hlavních nosných konstrukcí střechy). Firma zajišťovala i technický dozor na stavbě při opravách.

FOTOGALERIE :