Realizované stavby

PROJEKT:

Dostavba závodu FAURECIA SAI Mladá Boleslav

INVESTOR:

FAURECIA SAI Mladá Boleslav

PROJEKČNÍ PRÁCE:

Realizační dokumentace
04/2003 – 05/2003

REALIZACE:

04/2003 – 03/2004

TECHNICKÝ POPIS:

V rámci této akce byla realizována přístavba výrobní haly, zastřešení manipulační a expediční plochy, objekt nových surovinových sil, kompresorovna, rozšíření stávajících zpevněných ploch, inženýrské sítě a objekt zkušebny bezpečnostních prvků. Přístavba je ocelová hala o půdorysných rozměrech 45x11 m. V této přístavbě je realizována vestavba nabíjecí stanice a instalována nová technologie. Zastřešení expediční plochy je řešeno ocelovou konstrukcí, která je zavěšena na středových sloupech. Rozpětí zastřešení je 26 m a celková délka (včetně I.etapy) 200 m. Zkušebna bezpečnostních prvků je přízemní zděný objekt 16x12 m.

FOTOGALERIE :