Obory činnosti

Projekční a inženýrská organizace G DESIGN spol. s r.o. nabízí kompletní zajištění veškerých činností souvisejících s výstavbou.

Jedná se zejména o:

 • zajištění technických studií
 • vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení
 • vypracování realizační dokumentace
 • zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudace stavby
 • technický dozor při realizaci staveb
 • zajištění dodávek pro realizaci stavby

Tyto činnosti jsou zajišťovány pro průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti a stavby pro bydlení.

Hlavní obory činnosti:

Projektové a inženýrské služby

 • pro průmyslové stavby
 • pro stavby občanské vybavenosti
 • pro čerpací stanice pohonných hmot
 • pro základové stanice pro mobilní operátory
 • pro stavby pro bydlení

Ukázka realizací


Dostavba areálu GRG Tušimice


Dostavba areálu Užín