Profil společnosti

Firma G DESIGN spol. s r.o. navazuje na činnost firmy Projektování staveb bytových, občanských a průmyslových, jejíž vznik se datuje od dubna 1993. V rámci této společnosti byla navržena a realizována řada areálů čerpacích stanic pohonných hmot, některé včetně velkoprodejen (EDEKA). Dále bylo realizováno několik základnových stanic pro mobilní operátory a některé objekty komerčního charakteru, např. autosalon BMW v Děčíně. Mimo výše uvedené stavby bylo v období 1993-1998 realizováno několik rodinných domů a rekonstrukcí různých objektů pro bydlení, občanskou vybavenost i průmysl. V následujících letech se zaměstnanci firmy podíleli na výstavbě významných průmyslových staveb u nichž investiční náklady dosahovaly výše 100-200 mil Kč (WAGON AUTOMOTIVE, KARSIT LISOVNY, FAURECIA SAI MLADÁ BOLESLAV).

Tým společnosti tvoří zkušení pracovníci všech profesí nutných pro komplexní zabezpečení celého projektu. Tito pracovníci mají autorizace pro jednotlivé obory. Vedle kmenových zaměstnanců jsou k dispozici externí pracovníci ve všech navazujících profesích (statika, požární ochrana staveb, rozpočty …). Zaměstnanci firmy mají mnohaleté zkušenosti s návrhy a realizací rozsáhlých areálů jak pro občanskou vybavenost, tak i pro průmysl. V případě potřeby jsme připraveni vypracovat dokumentaci v technické angličtině.

Společnost je vybavena technikou nutnou pro kvalitní vypracování projektové dokumentace všech stupňů. Základní programové vybavení tvoří AUTOCAD včetně potřebných nadstaveb pro jednotlivé profese a MICROSTATION s nadstavbou 3DARCH. Pro další profese jsou k dispozici specializované programy.

V naší firmě G DESIGN jsou zaměstnáni pracovníci s mnohaletou praxí v oboru, kteří jsou připraveni řešit Vaše potřeby v oblasti investiční výstavby.

Ukázka realizací


Areál Březiny


Rodinný dům Chuderov